Fahrenheit’ı Kelvin’e Çevirme

 • Temmuz 15, 2020

Fahrenheit ve Kelvin sık kullanılan iki sıcaklık ölçeği türüdür. Fahrenheit ölçeği ABD’de kullanılırken, Kelvin dünya çapında bilimsel hesaplamalar yapmak amacı ile kullanılan mutlak bir sıcaklık ölçeğidir. Bu dönüşümün çok sık kullanılmayacağı düşünebilir, ancak Fahrenheit ölçeği kullanan birçok bilimsel ve mühendislik ekipmanı vardır. İyi tarafı ise Fahrenheit’i Kelvin’e dönüştürmek kolaydır.

Doğrudan Kelvin’e Dönüştürmek

1.Adım: Fahrenhayt’tan Kelvin’e dönüştürmek için dönüşümü doğrudan yapan basit bir hesaplama vardır. Bunun için kullanılacak formül K = (y ° F + 459.67) x 5/9’dur

 • Örneğin, 85 ° F’yi Kelvin’e dönüştürmeniz gerekiyorsa, formül K = (85 ° F + 459.67) x 5/9

2.Adım: Fahrenheit ölçeğinde mutlak sıfır -459.67 °F’a eşdeğer olan Kelvin’dir.  Kelvin ölçeği negatif sayılar içermediği için dönüşüm yapmak istenildiğinde önce herhangi bir Fahrenheit sayısına 459.67 eklemesi gerekir.

 • 85 ° F dönüştürme örneğinde, ilk adıma cevap  85 ° F + 459.67 = 544.67

3.Adım: 5/9 değerinin 0,55 olarak da yazılabilir. Buradaki 5 yinelenen bir ondalık sayıdır. 

 • 85 ° F örneğinde, ikinci adıma cevap 5/9 x 544.67 = 299.5685’dir, burada 5 tekrarlayan bir ondalık sayıdır
 • (85 ° F + 459,67) x 5/9 = 299,5685
 • Bu nedenle 85 ° F = 299.5685 K

Santigrat’a Dönüştürüp Sonra Kelvin’e Dönüştürmek

1.Adım:  Fahrenheit’i Kelvin’e dönüştürmek için Celsius cinsinden sıcaklığın hesaplanması gerekir. Tüm sıcaklıklar karşılaştırılacağı için bu yöntem hata yapma riskini azaltabilir. Fahrenhayt’ı Celsius’a, Celsius’u Kelvin’e dönüştürmek için kullanabilecek formüller şunlardır:

1. formül; K = (y ° F – 32) x 5/9 + 273.15 ; 

2. formül; K = (y ° F – 32) ÷ 1.8 + 273.15’tir . 

Her iki formül de de aynı sonuç bulunacaktır.

 • Örneğin, 80 ° F’yi Kelvin’e dönüştürmek isteniyorsa;

1. formül ile K = (80 ° F – 32) x 5/9 + 273.15 yazılır.

 1. Formül ile K = (80 ° F – 32) ÷ 1.8 + 273.15 yazılır

2.Adım: Kullanılan formülden bağımsız olarak Fahrenhayt’ı Santigrat’tan Kelvin’e dönüştürmenin ilk adımı 32  sayısını Fahrenhayt sıcaklığından çıkarmaktır.

 • 80 ° F örneğinde, ilk adım olarak 80 ° F – 32 = 48 yazılır.

3.Adım:  5/9’un 0,55 olarak da ifade edilebilmektedir. 

 • 80 ° F örneği için 1. formül ile  48 x 0.5555 = 26.66 ° C’dir.

4.Adım: Bulunan sonucu 1.8’e bölmek veya 5/9 ile çarpmak aynı sonucu verir. 3.Adımdaki sonuç Celsius cinsinden sıcaklıktır.

 • 80 ° F örneği için 2. formül 48 ÷1.8 = 26.66 ° C’dir.

5.Adım: Dönüşümün son adımı 1.formülle veya 2. formülle bulunan değere 273.15 ilave etmektir. Bu değer Kelvin cinsinden sıcaklığı verir. Mutlak sıfır -273.15 °C ve 0 K’ye eşdeğerdir. Kelvin ölçeğinde negatif sayılar olmadığı için son bulunan değere 273.15 eklenmesi gerekir.

 • 80 °F örneği için ; 26.66 °C + 273.15 = 299.8166 K
 • (80 ° F – 32) x 5/9 + 273.15 ve (80 ° F – 32) ÷ 1.8 + 273.15 = 299.8166 K
 • Bu nedenle, 80 ° F = 26.66 ° C = 299.8166 K bulunur.

Kelvin’i Fahrenheit’e Dönüştürmek

1.Adım: Kelvin’i Fahrenheit’e dönüştürmek için de aynı formül kullanılır ancak formül tersten uygulanır. Kelvin’i Fahrenhayt’a dönüştürmek için gerekli formül;

F = y K x 9/5 – 459.67’dir

 • Örnek olarak 310 K’yi dönüştürmek için F = 310 K x 9/5 – 459.67 denklemi yazılır.

2.Adım: 9/5 yerine 1.8 değeri de yazılabilir.

 • 310 K örneği için 310 K x 9/5 = 558’dir.

3.Adım: Kelvin’deki sıcaklık 9/5 ile çarpıldıktan sonra mutlak sıfır değerinden Fahrenheit sıcaklığını (-459.67) çıkarmak gerekir.

 • 310 K örneği için 558 – 459.67 = 98.33
 • 310 K x 9/5 – 459,67 = 98.33 bulunur.
 • Bu nedenle, 310 K = 98.33 ° F’dır. [1]

Fahrenheit – Kelvin Dönüşüm Tablosu Kullanmak

Bir dönüşüm tablosundaki en yakın değere bakarak  sıcaklık tahmin edilebilir. Fahrenhayt ve Santigrat ölçeklerinin aynı sıcaklığı okuduğu bir sıcaklık değeri de vardır, bu sıcaklık değeri 574.25’tir.

Hazırlayan: Rabiye Baştürk

Kaynak: 1 (Erişim: 23 Ekim 2019) 2 (Erişim: 23 Ekim 2019)

Article Categories:
Fizik

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir