Felsefe Nasıl Çalışılır

Felsefe, varoluş ile bilgiyi çevreleyen gerçekleri, fikirleri ve ilkeleri inceleyen bir bilim dalıdır. Felsefeyi eğitim hayatınızda öğrenebilirsiniz ancak nerede öğrendiğinize bakılmaksızın, felsefi fikirleri nasıl okuyacağınızı, yazacağınızı ve tartışacağınızı bilmeniz gerekir.

Felsefe dereceleri

1) Bir önlisans derecesi veya lisans derecesi alın. Lisans düzeyinde, felsefe ana dalları genellikle, tarihsel ve teorik perspektiflerden farklı felsefelerin bir karışımını inceler.

 • Felsefe çalışması, birçok farklı bilgi alanına uygulanabildiğinden, felsefe alanında iki yıllık ortak programlar nadir bulunur. Bu nedenle, liberal sanat kurumlarında alınan dört yıllık lisans programları daha yaygındır.
 • Muhtemelen hem kıtasal felsefeyi yani Yunan ve Avrupalı filozofların çalışmalarını hem de analitik felsefeyi yani matematik, mantık ve teorik fiziği birlikte çalışacaksınız.
 • Felsefenin ortak çalışma alanları arasında etik, metafizik, epistemoloji ve estetik bulunmaktadır.

2) Bir yüksek lisans derecesi edinin.  Lisans eğitimini aldıktan sonra felsefe eğitimini daha da ileriye götürmek istiyorsanız, yüksek lisansa başvurun.

 • Felsefede yüksek lisans programlarının tamamlanması genellikle iki yıl sürer.
 • Çoğunlukla, bir doktora programında beklenen aynı çalışma türünü tamamlayacaksınız. Tek fark, bir tez yazmanızın istenmeyecek olmasıdır.

3) Doktora programına geçin. Sadece felsefeye ve başka hiçbir konuya odaklanmayan bir doktora programı bulmak için biraz fazladan araştırma yapmanız gerekecektir.

 • Çoğu felsefe doktora programı, sosyal felsefe ya da uygulamalı felsefe dereceleri vermektedir.

Felsefe alanındaki çalışmaları okuma

1) Metinleri birkaç kez okuyun. Çoğu felsefe öğrencisinin metinleri tam olarak anlayabilmesi için onları birkaç kez okuması gerekir. Çalışmalarınız ilerledikçe kendi çalışma sisteminizi oluşturabilirsiniz ama başlangıç olarak her metni en az 4 kez okumak yararlı olacaktır.

 • İlk okuma sırasında, içeriğe, anahtar noktalara veya sözlük tablosuna bakın. Daha sonra parçanın kendisini hızlıca tarayın. Hızlı bir şekilde hareket edin, bir sayfayı yaklaşık 30 ile 60 saniye içinde okumaya çalışın. Kalemle  atladığınız terimlerin ve fikirlerin altını çizin. Bilinmeyen terimleri de işaretleyin.
 • İkinci okuma için, metni benzer bir hızda çevirin, ancak tanımadığınız ve bağlam tarafından tanım yapamayacağınız terimleri veya ifadeleri aramayı bırakın. Sizin odak noktanız hala anahtar terimleri bulma ve fikirleri belirleme  olmalı. Kalemle anladığınızı düşündüğünüz paragrafları işaretleyin ve anlamadığınız kısımları bir soru işareti veya “x” ile işaretleyin.
 • Üçüncü okuma sırasında, bir soru işareti veya “x” ile işaretlediğiniz bölümlere geri dönün ve daha ayrıntılı olarak okuyun. Bir fikre ulaşırsanız bunları işaretleyin veya anlamlarını kavramazsanız ikinci bir soru işareti veya “x” ile işaretleyin.
 • Dördüncü okuma sırasında, ana odak ve önemli argümanları hatırlamak için metni hızlı bir şekilde tekrar gözden geçirin. Sınıf içinde okuyorsanız, sorunla karşılaştığınız işaretli bölümleri tanımlayın, böylece soru sorabilirsiniz.

2) Mümkün olduğu kadar okuyun. Kendinizi felsefe ile tanıştırmanın tek yolu, kendinizi başkalarının felsefi çalışmalarına sokmaktır. Felsefeyi okumadıysanız, konuşamaz veya yazamazsınız.

 • Bir sınıf veya lisans programı için felsefe çalışırken, her zaman size verilen okumaları yapmalısınız. Başkalarının sınıftaki okumalara dair yorumlarının dinlenmesi sizin için yeterli olmayacaktır. Başkalarının sizin için çalışmasını sağlamak yerine kendi başınıza fikirleri gözden geçirmeli ve bunlarla başa çıkmalısınız.
 • Kendi başınıza okuma yapmak, kendinizi felsefe ile ilgili istediğiniz alanda geliştirmeye yardımcı olacaktır.

3) İşin bağlamını düşünün. Tüm felsefe, belli bir tarihsel ortam ve kültürün sınırları içinde yazılmıştır. Felsefenin en kalıcı eserleri modern zamanlarda kullanılabilecek gerçekleri ve akıl yürütmeyi sunarken, her birininde hesaba katılması için kendi kültürel önyargıları vardır.

 • Bir eserin nerede yayınlandığını, orijinal hedef kitlesini ve orijinal olarak geliştirildiği amaçları düşünün.

4) Tezinizi belirleyin. Bazı tezler açık ve net olarak belirtilmiştir, ancak çoğu öyle değildir. Filozofun tartışmaya çalıştığı ana fikri belirlemeye yardımcı olmak için, ilk ve ikinci okumalarınız sırasında belirlediğiniz anahtar geçitleri ve fikirleri dikkate almanız gerekecektir.

 • Bir tez, olumlu ya da olumsuz olabilir, yani belirli bir felsefi düşünceyi kabul edebilir ya da reddedebilir. İlk olarak ele alınan fikri tanımlayın. Daha sonra, tezin olumlu veya olumsuz olup olmadığını anlamak için yazarın bu fikre ilişkin ifadelerini kullanın.

5) Destekleyici argümanlara bakın. Destekleyici argümanlar yazarın tezini destekleyecek nitelikte olmalıdır.

 • Filozoflar genellikle tezlerini desteklemek için mantıksal argüman kullanırlar. Açıkça anlaşılan düşünce ve düşünce kalıpları sunulacak ve bu argümanlar tezleri desteklemek için kullanılacaktır.

6) Her bir argümanı değerlendirin. Sunulan her argüman geçerli değildir. Bir argümanın geçerliliğini, üzerine inşa edilen önermelere ve çıkarımlara bakarak sorgulayın.

 • Ana fikirlerinizi tanımlayın ve yazarın iddia ettiği kadar doğru olup olmadığını sorgulayın ve karşıt bir argüman bulmaya çalışın.
 • Karşıt argümanlarınızı tek bir durum için değerlendirmeyin. Birden fazla durum için düşünün böylece geçerli olup olmadığını anlayabilirsiniz.

7) Argümanı bir bütün olarak değerlendirin. Bir tezi çevreleyen tüm fikir ve çıkarımları inceledikten sonra, fikrin ne kadar başarılı ve doğru olduğunu değerlendirmeniz gerekecektir.

 • Tüm önermeler ve çıkarımlar sağlamsa ve bir bütün olarak teze karşı hiçbir mantıksal argüman bulamazsanız, hala şahsen inanmasanız bile, sonucu resmi olarak kabul etmelisiniz.
 • Bununla birlikte, herhangi bir önerme veya çıkarımda hata varsa, sonucu reddedebilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir